ČUVAJMO NAŠ SVET

Imamo samo jednu planetu, samo jedan dom i moramo da ga sačuvamo. Osigurajmo budućnost u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom.